Begrafenisvereniging Rolde e.o.

slide5.jpg
Noaberschap in lokale uitvaart

Nieuws

Algemene ledenvergadering 23-07-2020

Algemene Ledenvergadering van de
Begrafenisvereniging Rolde e.o.

Op donderdag 23 juli 2020
in café “Het Stationskoffiehuis” te Rolde.
De aanvang is 20.00 uur.

Agenda:

 1.  Opening.
 2.  Vaststelling agenda.
 3.  Ingekomen stukken en mededelingen.
 4.  Notulen van de vergadering van 10-04-2019.
 5.  Jaarverslag en Jaarrekening 2019.
 6.  Verslag van de financiële commissie.
 7.  Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2019.
 8.  Benoeming nieuw lid van de financiële commissie.
 9.  Wijziging van de statuten i.v.m. de fusie met de Uitvaartvereniging
       Eext-Anderen-Eexterzandvoort.
 10. Bestuursverkiezing.
        De heer G. Suichies treeft af en stelt zich niet meer herkiesbaar.
        Als nieuwe bestuursleden worden voorgesteld de heren B. Raterink, H. Wilms en
        W. Wilkens van de Uitvaartvereniging Eext-Anderen-Eexterzandvoort.
 11. Naamswijziging van de vereniging. De nieuwe naam wordt:
        Uitvaartvereniging Rolde-Eext en Omstreken.
 12. Vaststelling contributie en uitkering per 1-1-2021.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting

I.v.m. de RIVM richtlijnen rond het Coronavirus dienen de leden zich aan te melden, wanneer men de vergadering wil bezoeken.
Dit kan via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . De concept-statuten zijn op te vragen via genoemd mailadres.