Begrafenisvereniging Rolde e.o.

Lidmaatschap

Op de ledenvergadering van 16 april 2014 is de contributie met ingang van 1 januari 2014 vastgesteld op €  19,= per jaar per lid. Een gezinslidmaatschap kost € 38,00, waarbij  kinderen tot en met 18 jaar zijn vrijgesteld van contributiebetaling. Personen vanaf 25 jaar die lid wensen te worden, dienen entreegeld te betalen. De  uitkering bij overlijden is per 1 januari 2014 vastgesteld op  € 625,00. Onder het hoofd "tarieven" vindt u alle tarieven van de aula en ook de tarieven van de Gemeente Aa & Hunze.

Onze vereniging heeft afspraken met Uitvaartverzorging Westera voor het verzorgen van de uitvaart van onze leden. Westera verzorgt voor onze leden de uitvaart tegen kostprijs.