Begrafenisvereniging Rolde e.o.

Welkom op de website van begrafenisvereniging Rolde e.o.

In het 100-jarig jubileum jaar van de begrafenisvereniging zijn diverse activiteiten gepland.
Klik op onderstaand plaatje voor ene overzicht.

begrafenis

Jaarvergadering van de Begrafenisvereniging Rolde en Omstreken. 
Op maandag 1 mei 2017 In café “Het Stationskoffiehuis” te Rolde
De aanvang is om 19.30 uur.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststelling agenda.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen van de vergadering van 14-4-2016.
 5. Jaarrekening en jaarverslag 2016.
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2016.
 8. Benoeming kascommissielid.
 9. Bestuursverkiezing. De heer G. Suichies is  aftredend en herkiesbaar.
 10. Vaststelling contributie en uitkering.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

Na het officiële gedeelte zal de heer H.J. Lesschen uit Oosterhesselen om 20.30 uur  de  lezing  verzorgen over begrafenisgebruiken en naoberplichten met als titel “As ’t er toe dot”    

 Dit i.s.m. het Rolder Historisch Gezelschap. De lezing is voor een ieder toegankelijk.

************************************************************************************************************


Onder de verschillende kopjes is er diverse informatie te vinden over onze vereniging.

Wij hopen met deze website dat wij u als leden en niet-leden een stukje op weg kunnen helpen en de nodige informatie kunnen geven.

In artikel 2.1 van onze statuten staat:
Het doel en de grondslag van de vereniging zijn: om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geinspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en de overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter.

Het aantal leden van de vereniging bedroeg medio december 2012 : plm. 1600.

Voor aanmelding van nieuwe leden verwijzen wij u naar de link "Inschrijven".

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk naar het adres: Etstoel 5,9451 KZ Rolde, of per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van naam, adres en lidnummer.

 De foto's op onze website zijn gemaakt door de heer Henk Koops uit Rolde.